Sélectionner une page

منصة ايداع طلبات الإستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى و تحسين المستوى في الخارج

Plateforme de dépôt des candidatures au programme de mobilité de courte durée et de perfectionnement à l’étranger

من 11 إلى 26 سيتمبر 2022

Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira